shopping 4 with Ensemble Lemniscate

Es spielen:
 
Felix Nagl
Maria Muñoz
Mikołaj Rytowski